Muzyczny punkt spotkań Jarosława Woszczyny
29 sierpnia 2014
18:00
Częstochowa
Aleje "Tu się dzieje"